โปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษ
เอกชน

เอกชน สามารถขอใบเสนอราคา

และรับสิิทธิพิเศษสำหรับท่าน

พร้อมขอรับคำปรึกษา ได้ฟรี!

094-550-7738
02-843-6999
02-843-6919
02-843-6909
marketing@miratechs.com
pan1121@miratechs.com

เกี่ยวกับ ไมร่า เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

หมวดหมูสินค้า

ติดต่อสอบถาม

Mira Technology International Co., Ltd.

515 Ramindra Road, Kannayao, Bangkok, Thailand 10230

Tel. 02-843-6999,02-943-0180, Fax. 02-843-6919 , 02-843-6909

E-mail marketing@miratechs.com | ID Line : miratechs

Monday - Friday from 8.00 - 17.30 pm / Saturday from 8.00 - 14.30 pm​