กิจกรรมวันตรุษจีน

เนื่องในเทศกาลตรุษจีนทางบริษัทได้มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนเเละเป็นศิริมงคลแก่บริษัทและพนักงานทุกท่าน
🙏🏻 จึงขออวยพรให้พนักงานทุกท่านร่ำรวย เงินทอง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่ดีตลอดไป 🙏🏻