ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการและสินค้า

พร้อมขอรับคำปรึกษาได้ฟรี! ที่
02-843-6999
02-943-0180
02-843-6919
02-843-6909
Email :
marketing@miratechs.com

We make IT possible.

Focus on your business with the peace of mind that your technology resources will be there when you need them. Get in touch with Mira Technology today!
Call 02-843-6999.

เกี่ยวกับ ไมร่า เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

หมวดหมูสินค้า

ติดต่อสอบถาม

Mira Technology International Co., Ltd.

515 Ramindra Road, Kannayao, Bangkok, Thailand 10230

Tel. 02-843-6999,02-943-0180, Fax. 02-843-6919 , 02-843-6909

E-mail marketing@miratechs.com | ID Line : miratechs

Monday - Friday from 8.00 - 17.30 pm / Saturday from 8.00 - 14.30 pm​