อบรมความรู้จากทางบริษัท

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ 2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ASUS Thailang ได้เข้ามาแนะนำสินค้าใหม่ให้ทีมฝ่ายขายและช่าง
 
โดยให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ แก่พนักงาน เพื่อเพิ่มพัฒนาศักยภาพด้านการขายและการบริการ
สามารถแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาที่ดีแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ