วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านบูรณาการทุกเทคโนโลยี

พันธกิจ

มุ่งมั่นพัฒนาภายใต้ปณิธาน 4S ที่แข็งเเกร่ง คือ

Smart ก้าวล้ำนำสมัย

Standard อย่างมีมาตราฐาน

Solution ตอบทุกความต้องการ

Success สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

บริษัท ไมร่า เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

We make IT possible.

Focus on your business with the peace of mind that your technology resources will be there when you need them. Get in touch with Mira Technology today!
Call 02-843-6999.

เกี่ยวกับ ไมร่า เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

หมวดหมูสินค้า

ติดต่อสอบถาม

Mira Technology Co., Ltd.

515 Ramindra Road, Kannayao, Bangkok, Thailand 10230

Tel. 02-843-6999,02-943-0180, Fax. 02-843-6919 , 02-843-6909

E-mail marketing@miratechs.com | ID Line : miratechs

Monday - Friday from 8.00 - 17.30 pm / Saturday from 8.00 - 14.30 pm​