Mira Technology

ระบบจัดการการผลิต (MRP)

ให้บริการ จำหน่าย ติดตั้ง ระบบ GPS ติดตามรถ, ระบบ Checkin พนักงานขาย,  รับเขียนโปรแกรมที่จอดรถ,
โปรแกรมซ่อมบำรุง ที่สามารถดูได้ทั้งใน Web และบนมือถือทั้ง Android และ iOS
เพื่อตอบโจทย์ขององค์กรท่าน เรามีทีมงานที่พร้อมจะให้คำแนะนำลูกค้า ทั้งองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง รวมถึงขนาดใหญ่
แบบครบวงจร และคุ้มค่ามากที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ

สอบถามเพิ่มเติม โทรเลย 02-843-6999 ต่อ 151 / ID Line : @miratechs

MRP : Manufacturing Resource Planning

เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์และพัฒนาระบบบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่หลายหลาย ผนวกกับทีมงานที่มีประสบการณ์ในการพัฒนา Database Application (โปรแกรมที่มีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลจำนวนมาก)

สำหรับอุตสาหกรรม

สำหรับการผลิต

สำหรับองค์กร

จุดมุ่งหมายของ MRP

ให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมบริหารและวางแผนกาผลิตที่มีคุณภาพ ใช้งานง่ายและราคาไม่สูงจนเกินไปเมื่อเทียบกับความสามารถที่ได้รับเพื่อให้รับรู้ต้นทุนที่แท้จริง อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรและพัฒนาระบบการทำงานให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่ีองเพื่อให้เกิดผลกำไรสูงสุด

Product Future

1. ระบบบริหารการใช้สินค้าและวัตถุดิบ รองรับการบริหารสต็อก,การจัดซื้อวัตถุดิบ

2. ระบบวางแผนการผลิต รองรับการผลิตทั้งแบบ made to order,made to stock 

    สามารถจัดการกับ hot order ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ระบบต้นทุนการผลิต รองรับการเก็บต้นทุนการผลิตทุกๆหน่วยการผลิต

4. ระบบขาย รองรับการจัดทำใบเสนอราคา,ใบรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าใบส่งของ 

    สามารถทำงานผ่าน Internet ได้

5. ระบบรักาาสิทธิการใช้งาน รองรับระบบรักษากำหนดสิทธิการใช้งาน

6. ระบบการเชื่อมต่อกับโปรแกรม รองรับการเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชี-การเงิน

    ที่ใช้งานปัจจุบันโดยสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชีชั้นน

ประโยชน์ที่ได้รับจากMRP

1. สามารถวางแบบ Advance Scheduling

2. สามารถวางแผนการผลิตได้ทั้งแบบทีละขั้นตอนแยกส่วนการวางแผน

หรือการวางแผนการผลิตหรือผสมรูปแบบ

3. สามารถแทรกงานด่วน เปลี่ยนแปลงแผนการผลิตที่วางแผนไปแล้ว

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิการใช้งานโปรแกรมที่ถูกกำหนดขึ้น

4. ผู้บริหารสารมารถทราบต้นทุนก่อนการผลิตและทราบต้นทุนที่แท้จริง

หลังการผลิตแล้วทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจ

5. รองรับการวางแผนผลิตแบบ Re-Process,Re-Work,Re-Pack 

และคำนวณต้นทุนสินค้าเฉพาะกรณีนั้นๆ

6. รองรับ QR Process

7. รองรับการวางแผนการผลิตของจุดสนใจ ( Work Center ) 

แม้การผลิตจะขึ้นอยู่กับกำลังคนก็ตาม

8. ลดความซ้ำซ้อนเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน

9. สามารถนำไปใช้ในการบริหารคลังสินค้าให้มีปริมาณที่เหมาะสม 

10. สามารถตรวจสอบต้นทุนสินค้าได้ทั้งแบบ FIFO,Average และ Lot Specific

11. เพิ่มความแม่นยำของข้อมูลและลดความผิดพลาดในการทำงาน

12. เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานการวางแผนการผลิต จัดซื้อ 

คลังสินค้า ใช้เพื่อตอบสนองนโยบายขององค์กร

13. สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานได้อย่างอิสระทุกเมนู

14. สามารถสร้างฟอร์มการทำงานได้เองโดยดึงข้อมูลจากโครงสร้างของระบบไปใช้งานได้

15. สามารถ Export ข้อมูลเป็นไฟล์ Microsoft Office ได้

16. สามารถตรวจสอบการทำงานของแต่ละผู้ใช้งานว่าทำอะไรไปบ้าง วันไหนและเวลาใด

17. รองรับการทำงานแบบ Multi Copany, Multi Branch,Multi Factory

รู้จักกับ MRP ใน 2 นาที

ระบบมีราคาถูก

เนื่องจากโปรแกรม MRP ที่ใช้ในอุสาหกรรมต่าง ๆ มีราคาที่ค่อนข้างสูง เราเชื่อว่าโปรแกรม MRP ที่เราสร้างขึ้นนั้นสามารถใช้งานเทียบเท่ากับโปรแกรมราคาสูงได้

ใช้งานได้จริง

เพราะหลักการสําคัญคือการ Tailor Made หรือสั่งตัดระบบให้เหมาะกับการทํางานของแต่ละองค์กรมั่นใจได้ว่าระบบของคุณจะสามารถนำไปใช้กับองค์กรคุณได้

ยืดหยุ่น

ในการใช้งานคุณสามารถกำหนดขอบเขตความต้องการของระบบงานที่คุณจะนำไปใช้ได้เราจะคอยซัพพอร์ตคุณการทำงานของคุณจะมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น

Recommend

X